Turbulenssilaskelmat

Turbulenssitietoja tarvitaan mm. määriteltäessä minimietäisyydet turbiinien välillä ja niiden turvalliset sijaintipaikat. Turbulenssin intensiteetti määritellään tuulen keskihajonnan ja keskiarvon suhteena. Tavallisesti se saadaan paikanpäällä suoritetuista tuulimittauksista. Turbulenssiraportti seuraa IEC 61400-1 vaatimuksia, samoin kuin mahdollisia kansallisia ohjeita. Turbulenssin intensiteetin määrittämiseksi eri turbiinien sijaintipaikoilla käytetään epälineaarista meteodyn-mallinnusta.

Comments are closed.