Philippsburg – Saksa

Suoritamme LIDAR-mittauksen tuulipuiston suunnittelun tueksi lähellä Philippsburgia. Tätä dataa verrataan Karlsruhen teknillisen instituutin (KIT) ylläpitämän 200 m mittausmaston tuottamaan dataan.

LIDAR-kampanja on jaettu kahteen vaiheeseen: Ensimmäisessä vaiheessa LIDAR on asennettuna lähelle KIT:n mastoa. Mastossa on anemometrejä, tuuliviirejä ja muita meteorologisia mittalaitteita useilla korkeuksilla maan pinnasta aina 200 m korkeuteen asti. Maston ja LIDARin tuottamaa dataa verrataan suoraan, jolloin nähdään mahdolliset eroavaisuudet maston ja LIDARin näyttämien välillä.

Toisessa vaiheessa LIDAR on asennettuna tuulipuiston sijaitipaikalle. Vertaamalla mitattuja tuuliolosuhteita tuulipuiston paikalla ja KIT:n mastolla, voimme hyödyntää maston pitkän aikasarjan tuulipuiston suunnittelussa. Pitkän aikasarjan antama laskelma tuotannosta varmistetaan vertaamalla muihin käytössä oleviin pitkiin aikasarjoihin, kuten Karlsruhen tuulivoimaloihin ja MERRA-uusanalyysidataan.

This post is also available in: saksa englanti

No Comments Yet.

Leave a comment

Current day month ye@r *