Meistä

Yleiskatsaus ja tulevaisuuden näkymiä

Josef Guttenberger perusti ensimmäisen yrityksensä Wind&Regen vuonna 1995. Hän oli meteorologisten mittausten asiantuntija ja näki tuulienergialiiketoiminnassa hyvän mahdollisuuden työllistää itsensä. Yritys menestyi, hyötyi tuulienergiateollisuuden nopeasta kasvusta, pystyi investoimaan lisäkalustoon ja palkkaamaan lisää henkilökuntaa. Näin syntyi RSC GmbH. Vuosien varrella yritys on palkannut ison joukon eri alojen ammattilaisia, jotka ovat yhdessä työskennellessään muodostaneet tiivin ja hyvin toimivan ryhmän.

RSC on lyhenne sanoista Remote Sensing Concepts ja kertoo painotuksestamme etämittausmenetelmiin: aluksi SODAReihin ja nykyään myös LIDAReihin. Tällä hetkellä omistamme kuusi SODARia ja neljä LIDARia, joita käytämme sekä Saksassa että kansainvälisissä projekteissamme. Lisäksi tarjoamme enenevässä määrin mastomittausten suunnittelua, ylläpitoa ja standardin mukaisia mastokatselmuksia. Vuosien varrella olemme keränneet runsaasti kansainvälistä kokemusta, joka lopulta kannusti perustamaan suomalaisen tytäryhtiömme, RSC Finland Oy:n, vuoden 2013 lopussa.

Akkreditointi

DAkkS

Kasvu ja kehitys

Josef Guttenberger on Saksan Meteorologisen Seuran hyväksymä meteorologi ja jasenenä VDI:n meteorologisia mittauksia käsittelevässä työryhmässä. Lisäksi yrityksemme on Saksan Tuulivoimayhdistyksen (BWE) jäsen ja toimii aktiivisesti yhdistyksen työryhmissä.

Elokuussa 2005, yrityksen toimiessa vielä nimellä Wind&Regen, DakkS myönsi ISO17025 akkreditoinnin yritykselle ensimmäistä kertaa. Akkreditointi kattoi tuulimittaukset anemometreillä ja SODAReilla, vuotuisen energiatuotannon ja 60% refrenssituotannon arviot, IEC-luokan määrittämisen, turbulenssin intensiteetin määrittämisen sekä tehokäyrän mittaukset. Yrityksen pitkäjänteisen kasvun ja kehittämisen myötä entisten lisäksi sertifiointi saatiin myös LIDAReilla tehtäville tuulimittauksille.

Nuori ja työlleen omistautunut asiantuntijatiimimme koostuu kuudesta hengestä, jotka ovat taustaltaan meteorologeja, ilmakehätieteilijöitä ja maantieteilijöitä. Lisäksi meillä on kuuden hengen tiimi, joka vastaa mittalaitteiden asentamisesta, ylläpidosta ja mittausmenetelmien kehittämisestä. Kaksi henkeä työskentelee digitaalisten karttamateriaalien parissa vastaten tarkkojen korkeus- ja rosoisuuskarttojen tuottamisesta tuulimallinnusta varten. Lisäksi neljä henkeä työskentelee hallinnon ja laskutuksen tehtävissä.

Kunkin projektin tarpeet määritellään erikseen, jotta asiakkaan toiveet ja vaatimukset voidaan täyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Tiivis tietojen vaihto asiantuntijoiden kesken, samoin kuin mittaustiimin kanssa, mahdollistaa mittauspaikan ominaisuuksien ymmärtämisen ja huomioimisen tuuli- ja tuotantolaskelmissa. Tiivis tietojen vaihto tiimien sisällä ja välillä auttaa meitä etsimään parhaita ratkaisuja kunkin projektin kohdalla. Henkilökuntamme säännöllinen osallistuminen koulutuksiin yhdessä sisäisen laadunhallinnan ja auditointien kanssa varmistavat korkean laadun jokapäiväisessä työskentelyssämme. RSC on ihanteellinen kumppani kun tarvitset ratkaisuja uusiin ja monimutkaisiin projekteihin tuulienergian parissa.

Koska olemme taustaltamme tutkijoita, olemme innokkaita katsomaan mittausdataamme syvällisemmin. Olemme käyttäneet kokemuksiamme useiden tieteellisissä kokouksissa esitettyjen puheiden ja postereiden pohjana. Näitä esityksiä olemme pitäneet mm. DEWEK-, Menthols- ja EGU -kokouksissa. Erityisesti olemme tutkineet turbulenssin ja tuulen pystyprofiilien ominaisuuksia tietyissä erikoistilanteissa. Tätä tietämystä hyödyntää laatiessamme tuuli- ja tuotantoraportteja asiakkaillemme.